Raadpleging

- Alle raadplegingen zijn op afspraak.

- Afspraken worden bij voorkeur via de website gemaakt. Telefonisch een afspraak maken is uiteraard ook mogelijk.

- Maak één afspraak voor één persoon. Voor meerdere personen maakt u  meerdere afpraken, zo dienen anderen     niet onnodig te wachten.

- Indien u een gemaakte afspraak door omstandigheden niet kan nakomen, gelieve dan tijdig te verwittigen. Op die         manier kan een andere patiënt nog geholpen worden.

- Gelieve ermee rekening te houden dat uw huisarts steeds kan opgeroepen worden voor dringende gevallen                 waardoor het mogelijk is dat u toch even moet wachten ondanks uw afspraak.

- U dient steeds op eiD bij te hebben. 


Huisbezoeken

- Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden op 02/305 25 30 en bij voorkeur vóór 11u.

- Huisbezoeken zijn voorbehouden aan mensen die te ziek zijn om naar het spreekuur te komen.

- Kom bij voorkeur naar de praktijk, daar beschikt de huisarts over uw volledig dossier en over geschikt materiaal om u   beter te kunnen helpen.

- Voor huisbezoeken kan geen tijdstip afgesproken worden.


Inlichtingen

- Een overvloed aan telefoonoproepen tijdens het spreekuur is storend voor zowel de patiënt als de arts. Gelieve uw       telefoongesprek dus zo kort mogelijk te houden.

- Voor meer uitgebreid advies maakt u best een afspraak.


Globaal medisch dossier

- Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

- Iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30% op het remgeld bij een consultatie (dit is uw                   persoonlijk bijdrage).

- Het supplement voor de avondraadplegingen wordt voor de houders van een GMD volledig terugbetaald door het       ziekenfonds.


Wachtdienst

- Tijdens de week van 19u tot 8u kan u voor dringende gevallen terecht bij de dokter van wacht op 02/466 31 91.

- Van vrijdagavond 19u tot en met maandagmorgen 8u en op feestdagen kan u terecht in de huisartsenwachtpost. U dient steeds een afspraak te maken. U belt hiervoor het nummer 1733.